aim

Хотите добавить новое слово?

Разместите его в этом разделе, поделитесь полезной информацией и поднимите свой рейтинг.

Отрасль права

Язык

Словарь

Гражданское право

Вексель

Ценная бумага, оформленная по строго установленной форме, удостоверяющая перетекание одного обязательства в другое обязательство и дающая право лицу, которому вексель передан на основании соответствующего договора (векселедержателю), на получение от должника определённой в векселе суммы.

Примеры использования слова

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про обіг векселів в Україні" та ст. 14 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" визначено, що векселі (переказні та прості) складаються у документарній формі на бланках з відповідним ступенем захисту від підроблення, форма і порядок виготовлення яких затверджуються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України з урахуванням норм Уніфікованого закону, і не можуть бути переведені у бездокументарну форму (знерухомлені).

Поделиться